Pro případovou studii jsem si vybral jeden z projektů, které optimalizuji takzvaně "od nuly". Publicistický web Sever vznikl v roce 1998 jako jeden z prvních na českém internetu. Má tedy sice bohatou tradici, jeho HTML struktura však odpovídá době, ve které vznikl. Pro srovnání: ve stejném roce se na internetu objevuje tehdy nevýznamný vyhledávač jménem Google. Pojem SEO byl v té době ani ne rok starý.

Webová stránka Sever.cz je výborným příkladem pro vysvětlení nejzákladnějších kroků SEO optimalizace.

První kroky: <title> a <h1>

První SEO chybou, která ruinovala i tak slabé výsledky ve vyhledávačích, byl stále stejný titulek stránky. Ať už byl název zobrazovaného článku jakýkoliv, v tagu <title> se konstantně objevovalo "Na sever od rovníku...". (Článků jsou na Severu přitom tisíce.) Pokud se tedy na nějaké obskurní téma článek ze Severu přece jen objevil na první stránce vyhledávaní, zápis byl vždy nadepsán "Na sever od rovníku...", což uživatele rozhodně nemotivovalo k prokliku. Po jednoduché změně v kódu stránky se podařilo docílit toho, že v tagu <title> se začal objevovat název článku. Zápisy ve výsledcích hledání tak nyní odpovídají obsahu jednotlivých článků a více se na ně kliká. Navíc: klíčová slova obsažená v tagu <title> vyhledávače cení výše než kdekoliv jinde.

Dalším trnem v oku SEO konzultanta bylo řešení nadpisu článků. Například u recenze na film Faunův labyrint vypadal HTML zápis takto:

<font size=+1><b>Faunův labyrint</b></font>

Tag <font> vyhledávače zcela ignorují, tag <b> pro ně má jen okrajovou roli. Znamenalo to, že v původní, neoptimalizované verzi byl nadpis stránky pro vyhledávače stejně (ne)důležitý, jako zbytek textu. Zjednodušeně řečeno, vyhledávače neměly jak poznat, o čem článek je, a nezařazovaly jej tedy do vyhledávání. I zde naštěstí stačila malá úprava, aby nadpis vypadal takto:

<h1>Faunův labyrint</h1>

Tag <h1> je zkratkou pro Header 1, neboli Nadpis 1. Tímto způsobem každý vyhledávač pozná, co je hlavním obsahem stránky.

pokračování příště...