Vyhledávače si nevšímají jenom slov v titulku a v obsahu stránky. Je pro ně důležitá i adresa, na které stránka sídlí.

Častým přežitkem z dob před SEO optimalizací jsou internetové adresy ve formě www.visible.cz/clanek.php?id=7. Jediný, komu tato URL dává smysl, je PHP program na serveru a programátor, který jej kdysi vytvořil. Pro vyhledávač, stejně jako pro člověka, to je naprosto nesmyslný řetězec znaků, který nevypovídá nic o tom, jaký je obsah stránky.

Vezměme si jako protiklad URL této stránky:

reklama.visible.cz/cz/Optimalizace-pro-vyhledavace/7/Webova-adresa-URL

Pravda, je to dlouhá adresa, ale lze z ní poznat, jaký bude její obsah. Vyhledávač přičte stránce pomyslné body při vyhledávání klíčových slov jako je "reklama", "optimalizace pro vyhledávače" nebo "URL".

Základy formování URL

Už víme, že URL má obsahovat klíčová slova (samozřejmě bez háčků a čárek). Jak zajistit, aby vyhledávač v URL tyto klíčová slova rozpoznal?

Zatímco Google najde slovo "reklama" i v složenině www.visiblereklama.cz, Seznam tak chytrý není. Proto je třeba oddělovat od sebe slova pomlčkou (-), tečkou (.) nebo lomítkem (/). Neoddělujte slova podtržítkem (_), Google pak slova spojuje a rozpoznává je jako celek.