Optimalizace HTML kódu je první a nejzákladnější z SEO technik. Vyhledávače neumí "číst" z obrázků, ignorují velikost i barvu textu, nezajímají je výrazné rámečky. Čeho si naopak všímají jsou HTML značky, tzv. tagy. Pokud tedy chceme vyhledávači sdělit, co je na naší stránce důležité, musíme vědět, jak vyhledávač stránku čte.

Pro SEO optimalizaci kódu je nezbytná nejen znalost HTML, ale i principů, na kterých je založeno fulltextové vyhledávání.

Rady na této stránce vyžadují základní povědomí o jazyku HTML. Jsou určeny spíše webdesignerům a webmasterům, marketing manažeři mohou s klidným svědomím přejít na další stránku.

Sémantický web

Web by měl být psán sémanticky. Ukažme si to na příkladu stránky, kterou právě čtete. Nadpis "Optimalizace HTML kódu" není napsán pouze velkým písmem a ve výrazné barvě, na to by stačil zastaralý zápis <font size=6 color=pink>Optimalizace HTML kódu</font>. Pokud se ale podíváte do zdrojového HTML souboru této stránky, uvidíte na příslušném místě <h1>Optimalizace HTML kódu</h1>. Značka <h1> znamená Header 1, neboli Nadpis 1. Vyhledávače tuto HTML značku poznají a její obsah si označí jako důležitý. Podobně fungují i tagy <h2>, <h3>, <b>, <i>, <em> a <strong>. Snažte se tedy do těchto značek dát svoje nejdůležitější klíčová slova.

Ovšem pozor, nic se nesmí přehánět: pokud vyhledávač na vaší straně uvidí samé <h1> a <b> značky a skoro žádný normální textu, bude vše považovat za zhruba stejně důležité. Značky totiž vyjadřují pouze relativní důležitost: nadpis je důležitější než odstavec textu (tag <p>), ale stránka se samými nadpisy není v žádném případě "důležitější" než konkurenční stránka. Naopak, je pro vyhledávače velmi podezřelá a hrozí jí, že bude penalizována.

Ve výsledcích vyhledávání je obsah tagu title to nejvýraznější, co vidíme.

Tag <title>

Možná nejdůležitější HTML značka pro SEO, tag <title>, není vidět na samotné stránce. Její obsah najdeme na mnohem zajímavějším místech: v čele okna prohlížeče, v hlavním panelu, a hlavně ve výsledcích vyhledávání. Pro tuto stránku je obsah tagu <title>:

Optimalizace HTML kódu (SEO (Optimalizace pro vyhledávače)) | visible.cz

Obsah tagu <title> začínáme tím nejrelevantnějším k dané stránce. Chybou je dávat na první pozici nicneříkající název celého webu. Mnohem užitečnější je použít u každé stránky jiný <title>, podle toho, o čem konkrétní stránka pojednává. Nezapomínejme, že ve výsledcích vyhledávání v Seznamu i Google je obsah tagu <title> u každého zápisu to nejvýraznější, co vidíme.

Přepište vaši stránku ze starého HTML4 do XHTML s využitím CSS. Váš HTML soubor se tak pročistí, zkrátí a navíc zpřehlední.

Čistota a stručnost kódu

Vyhledávače neberou v potaz design stránky. Máte-li na stránce tři sloupce a pouze ten prostřední je výrazný, vyhledávač to nepozná. Čte stránku tak, jak je zapsána v HTML souboru, a považuje za nejdůležitější to, co je nahoře.

Může se tak stát, že nevýrazný postranní pruh bude vyhledávač považovat za důležitější než hlavní text. Snažte se tedy kód uspořádat tak, aby byl ten nejrelevantnější text co nejvýše a pokud možno před veškerým jiným souvislým textem.

Vyhledávače čtou pouze prvních zhruba 25 kB z každé stránky, zbytek ignorují. Pokud je váš HTML kód čistý a stručný, máte spoustu prostoru k vyjádření. Když ovšem většinu kódu tvoří HTML značky, komentáře a bílé znaky, nemusíte se do 25 kB vůbec vlézt. Doporučujeme přepsat vaši stránku ze starého HTML4 do XHTML s využitím CSS, což váš HTML soubor pročistí, zkrátí a navíc zpřehlední.

Stručnost se vyplatí nejen v HTML zápisu, ale i v samotném textu: úryvky ve výsledcích vyhledávání tak dávají uživatelům větší smysl. Úryvky mají velmi omezený rozsah, ve kterém je dobré sdělit čtenáři alespoň náznak nějaké zajímavé myšlenky.

Framy

V 90. letech bylo oblíbeným způsobem, jak členit stránku, použití tzv. framů [čti frejmů]. Typickým příkladem bylo postranní menu, které "zůstávalo na místě", zatímco si uživatel prohlížel obsah stránky. Šlo v podstatě o zobrazení dvou a více HTML stránek v jednom okně.

Přestože již mnohé vyhledávače dokáží s framy pracovat celkem úspěšně, použití framů se z hlediska SEO rozhodně nedoporučuje. Pokud je váš web založen na framech, zbavte se jich. Nebo alespoň do každé obsahové stránky vložte alternativní navigaci (odkazy na zbytek webu).