Reklama je široký pojem, a na internetu to platí dvojnásob. V tomto článku se dočtete o nejzákladnějších pojmech a zkratkách v oboru internetové reklamy.

Už jen (neúplný) výčet druhů internetového marketingu nám napoví, jak různorodý může být: PPC, PPA a PPV reklama, bannerová reklama, e-mail marketing, affiliate marketing, interaktivní reklama, blog marketing, blogování, article marketing a SEO optimalizace pro vyhledávače.

I kdyby byla paušální reklama extrémně úspěšná, nemusí zadavatel platit ani korunu navíc.

Paušální reklama (flat rate, Cost Per Time)

U paušální reklamy zadavatel platí za jednotku času (většinou den nebo týden), po kterou je jeho reklama viditelná na stránkách poskytovatele reklamy.

 • Poskytovatel není odpovědný za to, kolik uživatelů reklamu uvidí ani kolik na ni klikne. Pouze zajistí, že reklama bude v daný čas na dané pozici viditelná.
 • I kdyby byla reklama extrémně úspěšná, nemusí zadavatel platit ani korunu navíc. Pokud je extrémně neúspěšná, poskytovatel stejně dostane své peníze.
 • Jedna z prvních metod internetové reklamy. Stále má velké zastoupení, a to díky minimálním požadavkům na poskytovatele.
 • Ceny jsou různé (od tisíce po stovky tisíc za týden) a ne vždy výhodné. Ze strany zadavatele je nutná obezřetnost a často metoda pokus-omyl.
 • Velice často se jedná o bannerovou reklamu nebo o PR články.

Systém CPM reklamy lze velmi snadno šidit pomocí automatizovaných programů. Zadavatel pak platí i za zobrazovaní svých reklam těmto programům.

CPM reklama

"Cost Per Mille (CPM)" znamená "cena za tisíc [shlédnutí]". Tento model má i další názvy: CPI, CPT, PPV. Poskytovatel zajistí, že reklama bude zobrazena tolikrát, kolik "impresí" (shlédnutí) si zadavatel objednal.

 • Poskytovatel je odpovědný za počet zobrazení, ne však za počet prokliků.
 • Cena se pohybuje v desítkách korun za tisíc shlédnutí, případně se může jednat o reciproční program (zobrazení za zobrazení).
 • Systém lze ze strany poskytovatele snadno šidit. Lze například využít programy, které si dané stránky "prohlížejí" každých několik sekund. Narůstá tak počet zaznamenaných shlédnutí.
 • Dnes vytlačováno atraktivnější PPC reklamou.

PPC reklamu najdete například ve sloupci Sponzorované odkazy při hledání ve vyhledávači Google, nebo na podobném místě na Seznamu.

PPC reklama

"Pay Per Click (PPC)" znamená "platba za proklik". Zadavatel platí za počet uživatelů, kteří se přes odkaz v reklamě dostanou na dané stránky. Je proto v zájmu poskytovatele, aby sám zajistil, že se na reklamu bude klikat v co možná největší míře.

PPC model je častý ve vyhledávačích, kde je reklama zobrazována u relevantních hledání. Zadavatel si vybere klíčová slova (tj. hledané fráze) na které chce zacílit. Ve výsledcích hledání je pak jeho reklama zobrazována v kolonce "Sponzorované odkazy". Díky přesnému cílení jsou pak míry prokliků vyšší, stejně jako výnosy poskytovatele a spokojenost zadavatele.

K PPC modelu se váže model aukce. Pokud je zadavatelů více než jeden, řadí se jejich reklamy podle toho, kdo je ochotný dát za proklik více. Zároveň se však bere ohled i na "kvalitu" reklamního sdělení. Kvalita se počítá mj. podle relevance reklamního textu, historie prokliků (čím více se na reklamu v minulosti klikalo, tím lépe) a kvality stránky, na kterou reklama odkazuje.

 • Poskytovatel reklamy má veškerou odpovědnost za přivedení daného počtu uživatelů na stránky zadavatele.
 • PPC reklamu lze také ze strany poskytovatele snadno šidit, a to falešnými prokliky.
 • PPC model je poměrně náročný na realizaci. Systém musí umět rozlišit relevantnost reklamních textů, seřadit reklamy podle velkého množství kritérií, v případě prokliku jej zaznamenat a odečíst odpovídající částku z účtu zadavatele. Zadavatelům musí být k dispozici komplexní on-line systém, ve kterém mohou tvořit, modifikovat a analyzovat reklamní kampaně.
 • Tento druh reklamy je v podstatě synonymem pro reklamu ve vyhledávačích, protože právě vyhledávače jej dnes využívají v největší míře a byly také jakýmisi průkopníky tohoto modelu.
 • Cena za proklik se pohybuje kdekoliv v rozmezí 20 haléřů až deseti korun. Například u dobře spravované kampaně na kompetitivní klíčové slovo v Google AdWords je cena za proklik zhruba 1 Kč, pokud se zadavatel spokojí s 3-5 místem v panelu sponzorovaných odkazů. (Za první místo by zaplatil 1,50 až 2 Kč.) Naopak u špatně vedené kampaně může proklik stát 4 až 10 Kč a nebýt na prvním místě.
 • PPC reklamní systémy, které v současné době pro českou firmu dávají největší smysl, jsou Google AdWords a Seznam Sklik. Za určitých okolností lze využít i tzv. výměnných systémů jako je eTarget nebo bbKontext, jejich cílení je ale mnohem slabší.

PPA reklama

"Pay Per Action (PPA)" znamená "platba za akci". Myšlena je akce v marketingovém smyslu, tj. nejčastěji nákup zboží, registrace nebo instalace software.

 • Poskytovatel reklamy dostane zaplaceno pouze v případě, že k akci dojde. Nezáleží tedy na tom, kolik uživatelů reklamu vidí nebo kolik na ni klikne. Veškerá odpovědnost je na poskytovateli.
 • Za nákup zboží dostává poskytovatel reklamy většinou procentuální podíl. V takovém případě se jedná o dealerský program neboli affiliate marketing. Poskytovatelem může být kdokoliv, kdo vlastní webový prostor (například blog) a je ochotný na něj umístit odkaz na stránky zadavatele.
 • Jedná se o extrémně výhodný model pro zadavatele. Ten získává nakupující (za něž platí ve zlomcích ceny uskutečněného nákupu), příchozí (za něž neplatí vůbec) a ke všemu i zpětné odkazy (důležité pro vyšší pozice ve vyhledávačích).

Fenomén blogů se dá efektivně využít pro marketingové účely. Někdy to však může hraničit s etikou reklamy.

Blogování, blog marketing a article marketing

Fenomén blogů se dá efektivně využít pro marketingové účely. Zadavatelé mohou nabízet odměnu bloggerům za zmínění jejich produktu, za odkaz na stránky nebo za příznivou recenzi. Tato blog-marketingová "doporučení" jsou často velmi efektivní, ale špatně se domlouvají. Přece jen hraničí s etikou reklamy.

Naproti tomu blogování (blogging) lze vřele doporučit. Jedná se o pravidelné psaní blogu s tématikou, která souvisí s nabízenými službami. Blog přiláká čtenáře, ale také pozornost vyhledávačů.

Article marketing je pravidelné přispívání odbornými články na specializované weby. Předpokladem úspěšného article marketingu je zajímavý obsah, výborná znalost tématiky a odkaz na "mateřskou" stránku pisatele. Article marketing zvyšuje prestiž, láká nové návštěvníky a zlepšuje pozici ve vyhledávačích (kvalitní zpětný odkaz).

SEO optimalizace není reklama jako taková. Neplatí se žádnému poskytovateli, pouze se optimalizuje stránka tak, aby na určitá klíčová slova zaujímala co nejvyšší místo ve vyhledávačích.

SEO (Optimalizace pro vyhledávače)

Velká část internetového prodeje začíná ve vyhledávačích. Scénář je jasný: uživatel má zájem o nějaký produkt, zadá jeho jméno do vyhledávače, proklikne na některý z nabízených neplacených odkazů, stránka jej zaujme, cena mu připadá nízká, dojde k prodeji a ve většině případů i k registraci.

SEO optimalizace není reklama jako taková. Neplatí se žádnému poskytovateli, pouze se optimalizuje stránka tak, aby na určitá klíčová slova zaujímala co nejvyšší místo ve vyhledávačích. Metody, které k tomu vedou, jsou komplexní, ale poměrně logické.

Podrobně se o SEO (optimalizaci pro vyhledávače) dozvíte ve specializované sekci tohoto webu.