Reklama na internetu se v mnoha ohledech liší od svých rozhlasových, televizních i tiskových protějšků. Má své výhody i nevýhody. Chceme-li ji využít na 100 %, musíme o jejích zvláštnostech vědět vše.

Upozorňujeme, že následující článek je z velké části teoretický. Pokud nemáte čas, přeskočte na následující. Doporučujeme se k němu ovšem dříve či později vrátit, protože shrnuje principy, na kterých stojí veškeré praktické rady, které se dočtete na tomto serveru.

Internetová reklama musí být rychlá, interaktivní a k věci.

Internet jako nelineární médium

Uživatele internetu většinou nic nenutí k tomu sledovat reklamy. To je velký rozdíl oproti rozhlasové a televizní reklamě, kde si divák musí reklamy "protrpět", aby se dostal k obsahu, který ho zajímá. V tomto je internet podobnější novinám: jedná se o nelineární médium. Uživatel čte pouze to, co chce, a kdy chce. Pokud má být internetová reklama úspěšná, musí tedy uživatele přesvědčit, že si ji chce přečíst.

Výklenkový marketing a "Long Tail"

Internet je nekonečně rozsáhlý. Zatímco televize nabízí v lepším případě desítky kanálů, internet jich nabízí tisíce. Proto je výhodné se v internetovém marketingu zaměřovat na tzv. "niky" (klienty, které ještě nikdo neoslovil, nebo způsoby marketingu, které ještě nikdo nevyužívá). S internetovou reklamou zdaleka není na místě snaha zaujmout co nejširší obecenstvo.

Vyberte si malou skupinu a zacilte na ni.

Long Tail neboli "dlouhý chvost" je termín, který znázorňuje poměrné rozložení kupních sil mezi jednotlivými cílovými skupinami na internetu. Představme si graf, na jehož osu x zaneseme vedle sebe cílové skupiny od nejpočetnějších k těm nejméně početným. Na svislou osu y pak zanášíme kupní sílu jednotlivých skupin. V jakémkoliv médiu nám vyjde svažující se křivka (nejpočetnější skupiny mají největší kupní sílu), na internetu se však tato křivka svažuje mnohem pomaleji než kdekoliv jinde.

Většina internetového obchodu se točí mimo hlavní proud, v tzv. výklencích.

Jinými slovy, většina internetového obchodu se točí mimo hlavní proud. Naproti všeobecné představě, že internetové obchody by měly být především levné, opravdovým klíčem k úspěchu je nabízet zboží a služby, které klient jinde nesežene.

Zaujala-li vás idea "Long Tail", přečtěte si článek Chrise Andersena z roku 2004 (pouze anglicky), který diskuzi o tomto fenoménu začal.

Virální marketing

Internet stojí na zasíťování, neboli na vzájemné propojenosti. V internetové reklamě se vyplatí vsadit na více karet. Při virálním marketingu se vaše reklama šíří sama (jako virus). K tomu jsou potřeba dvě věci:

  1. Obsah nebo sdělení, které uživatele internetu zaujme natolik, že jej budou chtít sdělit ostatním.
  2. Způsob, jak informaci dostat právě k těmto uživatelům tak, aby jim to nepřipadalo podezřelé.

Příkladem virálního marketingu může být stránka, která je nějakým způsobem zábavná nebo užitečná. Uživatel, pokud se o ní dozví z co možná nejméně "oficiálního" zdroje, ji nebude považovat za reklamu jako takovou. Rád se o ní pak podělí se známými a přáteli, umístí odkaz na blog, atd.

Psychologie uživatele internetu

O zvláštnostech chování uživatele na internetu se rozepíši ve specializovaném článku.